Czy w MSW potrzeba fachowca? PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 22 Wrzesień 2014 13:13

Powołanie Teresy Piotrowskiej na stanowisko szefowej MSW, któremu podlegają kluczowe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w kraju, opozycja i eksperci oceniają negatywnie i obawiają się, że nowa minister nie będzie w stanie sprawnie kierować resortem. Z jednego powodu: braku doświadczenia w tej dziedzinie.

Więcej:

http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4733:czy-w-msw-potrzeba-fachowca&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30

 


Komentarze (0)
 
Pani minister spraw wewnętrznych PDF Drukuj Email
Piątek, 19 Wrzesień 2014 09:31

Teresa Piotrowska - minister spraw wewnętrznych

Teresa Piotrowska 
Te­re­sa Pio­trow­ska - mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych w rzą­dzie Ewy Ko­pacz. Teo­log z Tcze­wa. W la­tach 80. dzia­łacz­ka Sto­wa­rzy­sze­nia Pax, w la­tach 90. człon­ki­ni Zjed­no­cze­nia Chrze­ści­jań­sko – Na­ro­do­we­go. Pra­co­wa­ła w ra­dzie miej­skiej i w za­rzą­dzie mia­sta Byd­gosz­czy. W 1998 roku wo­je­wo­da byd­go­ski, w 1999-2001 wi­ce­pre­zes Urzę­du Za­mó­wień Pu­blicz­nych. W Plat­for­mie Oby­wa­tel­skiej od 2001 roku.

 


Komentarze (0)
 
Były Minister Spraw Wewnętrznych „o amatorszczyźnie policjantów” PDF Drukuj Email
Piątek, 19 Wrzesień 2014 09:22

Krzysztof Janik oceniając kilka ostatnich interwencji Policji, o których było głośno w mediach uważa, że są przykładem „amatorszczyzny policjantów” i świadczą o złym systemie szkolenia i złej codziennej pracy z policjantem.  

 kjanik

  http://www.zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/518-byly-minister-spraw-wewnetrznych


Komentarze (0)
 
DGP: rząd ugiął się przed policjantami PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Wrzesień 2014 13:43

Funkcjonariusze niezdolni do służby nadal będą mogli otrzymywać emeryturę zwiększoną o rentę. 

 


Komentarze (0)
Więcej…
 
Lepiej późno niż wcale PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 08 Wrzesień 2014 12:57

Aktualną sytuację polskiej Policji i policjantów skomentował były minister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Janik. Szkoda, że czas na refleksje przychodzi dopiero po latach.

Więcej:

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/krzysztof-janik/blogi/news-policjanci,nId,1496635

 


Komentarze (0)
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 226